Latinské citáty pro inspiraci..

Přikládám pro inspiracii několik nápisů, výroků v latině, které jsou vynikajícím motivem pro osobní a osobité tetování.

Acta non verba - Činy, ne slova

Ad omnia paratus - Na všechno připraven

Alea iacta est - Kostky jsou vrženy.
vrženy.

Amor patriae - Láska k vlasti

A nihilo nihil - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne

Ante portam inferam - Před branou pekelnou

Arbor mala, mala māla - Špatný strom nese špatná jablka.

Ars longa, vita brevis. - Umění je dlouhé, život krátký

Arte et Marte - Uměním i bojem.

Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje

Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu

Aut aut, tertium nōn datur - Buď anebo, jiná možnost není.

Ave Caesar, morituri te salutant - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví

Carpe vītam - Urvi život.

Carpe diem - užij dne

Conscientia mille testes - Svědomí je jako tisíc svědků.

Dē omnibus dubitandum (est) - O všem je třeba pochybovat

Dum spiro, spero. - Dokud dýchám, doufám

Errando discitur - Chybami se člověk učí

Errāre hūmānum est - Chybovat je
hūmānum est
- Chybovat je lidské

Ex ungue leonem. - Podle spáru poznáš lva...

Faber est suae quisque fortunae - Každý je svého štěstí strůjcem.

Facta, non  verba - ćiny, ne slova

Felix, qui nihil debet. - Šťastný, kdo nic nedluží...

Festina lente - Pospíchej pomalu

Fide, sed cui fidas, vide - Důvěřuj, ale dívej se komu

Flectimur non frangimur - Skloníme se, ale nezlomíme

Fortes fortuna adiuvat. - Štěstí přeje silným

Fortis cadere, cedere non potest. - Statečný muž padne, ale neustopí.

In medio stat virtus - Ve středu je
ctnost. Česky: Zlatá střední cesta. ctnost. Česky: Zlatá střední cesta.

Libera nos a malo - Osvoboď nás od zla/zlého

Memento mori - Pamatuj na smrt

Nemo nascitur sapiens - Nikdo nerodí se moudrým

Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem

.Omne principium grave. - Každý začátek je těžký.

In omnia paratus - Na všechno připravený

Omnia tempus habent. - Všechno má svůj čas.

Omnia vincit amor - Všechno přemáha láska. (Láska nad vším vítězí.)

Pantha rei - Všechno plyne

Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám.

Per angusta ad augusta - Přes úskalí k výšinám

Per atria mortis - Skrz brány smrti.

Post bellum auxilium. - Pomoc po válce (lidově: s křížkem po funuse).

Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím.

Semper fidelis - (Na)vždy věrní.

Tempus fugit - Čas běží.

Tu ne cede malis - Neustupuj před zlem.

Unicuique suum - Každému (to) jeho. Pozn.: Heslo spravedlnosti.

Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá.

Vivere militare est. -Život je boj.